DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Občanská výchova - 8.A

Vítejte na stránce vyukaskolablatnice.websnadno.cz v sekci Občanská výchova - 8.A

V květnu uzavíráme kapitolu připravenými prezentacemi žáků.

V pátek 15. 1. 2016 píšeme test z kapitoly Já, moje pocity a emoce

1. Vysvětli pojmy POCITY, CITY(EMOCE)

POCIT trvá krátce, může být příjemný, nepříjemný nebo neutrální.

CITY vyjadřují osobní prožívání určité skutečnosti a ovlivňují naše chování, jednání či myšlení. Dělíme je na kladné - pozitivní (radost, láska, důvěra, nadšení) a záporné - negativní (strach, smutek, zlost, závist).

Z hlediska intenzity a délky trvání city rozdělujeme na 1. afekt (přehnaná citová reakce), 2. vášeň (silný dlouhodobý a hluboký cit) 3. nálada (méně intenzivní, ale déle trvající emoční stav).

2. Proč je pro život důležitá schopnost sebeovládání?

Měli bychom se naučit ovládat především záporné a silné city, abychom přiměřeně reagovali na různé situace. Umět si poradit se stresovými situacemi a vyhýbat se konfliktům s druhými lidmi.

3. Co patří mezi lidské smysly? - zrak, sluch, čich, chuť a hmat

4. Co je to paměť,jak ji dělíme a jaké jsou fáze paměti?

Paměť je schopnost mozku přijímat, zpracovávat a ukládat informace a zkušenosti.

Z biologického hlediska je paměť krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá.

3 fáze paměti: 1. ukládání informací (zapamatování)

                        2. uchování informací (pamatování)

                                         3. vybavení informací (vzpomínání)         

                                     

 

 

 

 

V pátek 6. 11. 2015 píšeme test z kapitoly Já jsem já

1. Jak rozumíš pojmu OSOBNOST? = souhrn duševních a tělesných vlastností člověka, projevujících se v chování a jednání. Každý člověk je jedinečná osobnost. Neustále se vyvíjí.

 

2. Co patří mezi DUŠEVNÍ VLASTNOSTI ČLOVĚKA?

- temperament = souhrn převážně vrozených rysů osobnosti, nemůžeme jej změnit, ale můžeme se ho naučit kontrolovat a ovládat.

- schopnosti= zdokonalené vlohy

-charakter= souhrn dobrých i špatných povahových vlastností.Některé z těchto vlastností se mohou měnit výchovou a sebevýchovou (sebepoznání, sebehodnocení a sebekritika).

- vůle= schopnost člověka realizovat své úmysly, dosáhnout vytyčených cílů a záměrů.

3. Pomocí jakých vlastností může člověk dosáhnout svého cíle? - zodpovědnost, vytrvalost, rozhodnost, důslednost, zásadovost, pečlivost

4. Charakterizuj INTROVERTA z pohledu dvou typů temperamentu a uveď jeho typické vlastnosti: FLEGMATIK(stabilní)- klidný, pasivní, uzavřený, tichý, nic ho nerozhází, lhostejný, pomalý. MELANCHOLIK(labilní,nestálý) - přecitlivělý, náladový, úzkostlivý, ostýchavý, pesimistický.

5. Charakterizuj EXTROVERTA z pohledu dvou typů temperamentu: SANGVINIK(stabilní)-veselý, optimistický, bezstarostný, citlivý, společenský. CHOLERIK(labilní,nestálý)-společenský, impulzivní, agresivní, panovačný, netrpělivý, nedůtklivý.

6. Co znamená slovo INTELIGENCE = schopnost účelně jednat, vyřešit problémy, rychle a správně nacházet vztahy mezi předměty a jevy, je vrozená, můžeme ji rozvíjet.

7. Jaké jsou motivy jednání člověka? - potřeby, zájmy a hodnoty

8. Které hodnoty pro šťastný život jsou pro tebe nejdůležitější?

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, přesouvat a mazat. Jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje, naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

 • Používejte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový řádek.
 • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
 • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
 • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.
Listování umožňuje dynamicky zobrazovat a skrývat obsahy vybraných bloků:
 • Stiskněte tlačítko listování.
 • U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
 • Všechny bloky s vyplněným listováním budou na stránkách skryty kromě prvního v pořadí.
 • Tlačítko přidat odkazy vytvoří nový blok se zástupcem, který bude na stránkách nahrazen odkazy. Tyto odkazy budou shodné s vyplněnými nadpisy u listování a budou přepínat příslušné bloky.
 • Ze všech bloků, které mají vyplněné listování, bude zobrazen vždy pouze jeden. Bloky, které nemají vyplněné listování vůbec, budou zobrazeny vždy.
 • Pokud chcete skrývat i první blok listování, vytvořte na jeho místo nový prázdný blok a použijte pro jeho nadpis výraz: %empty%
 • Chcete-li při přepnutí bloku rolovat okno na horní část bloku, přidejte za text bloku výraz: %top% (např.: Dovolená%top%)