DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Mgr. Alena Hanačíková

Školní rok 2015-16 bude zahájen v pondělí 7. září 2015

dle rozvrhu vyvěšeného na webových stránkách školy. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyúčtování školních akcí na konci školního roku 2014-15:

Vybráno od žáka: Kč 500,-

Školní výlet v pátek 5. 6. 2015 : doprava 191,5 + Tron Laser Arena 120,-  =  311,50 = Kč 312,-

Cimbálová muzika Réva: Kč 45,-

Celkové foto třídy: Kč 25,-

Kino v pondělí 22. 6. 2015:  vstup + doprava = Kč 80,-

Představení historického souboru Pernštejni v úterý 23. 6. 2015:  Kč 40,-

Celkem výdaje z akcí: Kč 502,-

Z exkurze do Vídně vracím Kč 97,-

 

Ve čtvrtek 7. 5. 2015 se redakce školního časopisu zúčastní předpremiérové zkoušky na Malé scéně Slováckého divadla v Uherském Hradišti hry režiséra Roberta Bellana "Normální debil" z jeho vlastní tvorby.

Odjezd autobusem z Blatnice v 13.37 a z Veselí do Uh.Hradiště 14.07.

Předpokládaný návrat autobusem do Blatnice v 18.30.

Prosím rodiče účastnících se žáků o souhlas s akcí stvrzený podpisem v žákovské knížce. Děkuji. Alena Hanačíková

Dokument ke stažení - změny v údajích žáků

Ve středu 15. dubna 2015 se v 16.00 hod. konají třídní schůzky.

Informace pro žáky i rodiče:

7. A,B - Český jazyk

Na konci dubna píší žáci velkou písemnou práci - je třeba se na ni systematicky připravovat - vždy vycházejte ze školních sešitů, kde každou hodinu zapisujeme právě probírané učivo a všechny požadavky. Pravopis je součástí každé velké písemné práce. Je nejdůležitější - písmo a pravopis je vizitkou každého člověka !!! Není možné stále opakovat stejné chyby !!!

Opakování se týká kapitoly Nauka o slově - uč. s. 57-69 : slovo, věcný a mluvnický význam slov, sousloví a rčení, slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma, odborné názvy, odborná terminologie. Slovní zásoba a tvoření slov- uč. s. 70-83 : způsoby obohacování slovní  zásoby, odvozování, skládání, zkracování.

Žáci by měli být schopni orientace ve výše uvedených pojmech.

7. A,B + 8. a 9. tř. -Německý jazyk

Stálým domácím úkolem je pravidelné opakování slovní zásoby a časování sloves !!!

8. tř. - Český jazyk

Na konci dubna píší žáci velkou písemnou práci - je třeba se na ni systematicky připravovat. Žáci mají školní sešit, kde pravidelně zapisujeme číslo a téma hodiny (právě probírané učivo) a sešit na jazykové rozbory, kterým žáci budou pokračovat i v deváté třídě. Proto záleží na důkladnosti zápisů. Je třeba se stále více zaměřovat na správnost pravopisu - stále častěji zařazuji při opakování i slova cizí, která mají zcela odlišný pravopis. Pravopis je vizitkou každého člověka!!!

Velké opakování se bude týkat učiva SKLADBY - uč. s. 66 - 97